Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị huyện Quan Hóa đón Bằng công nhận đạt chuẩn

 Chiều 6/3/2020, Huyện ủy Quan Hóa tổ chức lễ đón Bằng công nhận Trung tâm BDCT huyện đạt chuẩn giai đoạn 2009 - 2015. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chính Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía huyện có các đồng chí: Phạm Bá Diệm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện; Bí thư 15 xã thị trấn trong toàn huyện.

      Giai đoạn, 2009-2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quan Hóa đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; mở các lớp bồi dưỡng về công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể. Hiện nay, 100% cán bộ quản lý, giảng viên trung tâm đều đạt trình độ chuẩn. Cơ sở vật chất của Trung tâm ngày càng được đầu tư khang trang. .

          Việc thực hiện 6 nội dung tiêu chí theo Quy định về xây dựng Trung tâm chính trị đạt chuẩn bao gồm tiêu chí về: tổ chức bộ máy, về cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cơ sở vật chất trang thiết bị, công tác xã hội hóa, quản lý hồ sơ và lưu giữ sổ sách được cán bộ giảng viên Trung tâm triển khai thực hiện. Đến nay Trung tâm đã đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn, trong đó Trung tâm đã có đội ngũ giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng chuẩn. Hàng năm Trung tâm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch chuyên môn theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và nhiệm vụ của cấp uỷ giao, bồi dưỡng đúng với đối tượng, đủ loại hình, đúng chương trình theo quy định của cấp trên cho từng loại hình bồi dưỡng đào tạo. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 49 lớp với 3.403 học viên. Trong đó, bồi dưỡng kết nạp đảng 12 lớp, 745 học viên; bồi dưỡng đảng viên mới 12 lớp, 812 học viên; bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy 2 lớp, 286 học viên; bồi dưỡng cán bộ nguồn 1 lớp, 82 học viên; bồi dưỡng đoàn thể 1 lớp, 76 học viên; tổ chức các lớp chuyên đề 12 lớp, 664 học viên; bồi dưỡng cập nhật kiến thức, chuyên viên 4 lớp, 323 học viên; Trung cấp lý luận chính trị-hành chính 5 lớp, 415 học viên. Đồng thời, Trung tâm còn phối hợp với các Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ban, phòng trong huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho nhiều lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học viên trên địa bàn huyện. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo. Với những thành tích đã đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhiều năm liền Trung tâm chính trị huyện Quan Hóa được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền huyện Quan Hóa và Trung tâm BDCT huyện trong thời gian qua và chúc mừng Trung tâm BDCT huyện được công nhận đạt chuẩn. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Quan hóa cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị, xây dựng Trung tâm BDCT thực sự là cơ quan chủ lực, trực tiếp giúp cấp ủy, chính quyền làm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay; tiếp tục nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy; quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm nhiệm; xây dựng Trung tâm BDCT huyện thực sự trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

      Đồng chí phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Trung tâm BDTC huyện Quan Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ban, ngành có liên quan, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm túc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức có hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Bá Diệm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Trung tâm BDCT tiếp thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy.  Tiếp tục nghiên cứu thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức, đội ngũ báo cáo viên. Chủ động kế hoạch đi nghiên cứu tình hình cơ sở để gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao sức hấp dẫn, sức thuyết phục của từng bài giảng, giải đáp đúng những vấn đề thực tiễn của  cuộc sống đang đặt ra theo quan điểm của Đảng. Chú trọng làm tốt công tác quản lý học viên để mỗi học viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ học tập, rèn luyện khi về học tập ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện theo quy định của Đảng.

       Trên cơ sở các tiêu chí Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đạt chuẩn giai đoạn 2009 – 2015, tiếp tục phấn đấu hoàn thiện, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng khang trang, hiện đại, khuôn viên ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện với các ban Đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác đào tạo bồi dưỡng cho các đối tượng học viên.

       Với những kết quả đã đạt được cùng với những nỗ lực của Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và đội ngũ báo cáo viên hiện nay, đồng thời được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, nhất định Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện sẽ không ngừng phát triển, công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ huyện sẽ đạt nhiều thành quả mới.

        Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chính phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Bằng Công nhận Trung tâm BDCT đạt chuẩn, giai đoạn 2009 - 2015 cho Trung tâm BDCT huyện Quan Hóa.

Hoàng Hải