TỔNG HỢP CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ NHÂN DÂN VÙNG LŨ TÍNH ĐẾN NGÀY 27.9.2018

(QH): Tính đến ngày 27.9.2018 đã có 64 đoàn của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đến hỗ trợ, động viên, giúp đỡ nhân dân huyện Quan Hóa bị ảnh hưởng thiên tai. Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đến ngày 27.9.2018, Ban tiếp nhận, ủng hộ đồng bào bị thiệt hai do thiên tai huyện Quan Hóa đã tiếp nhận, Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số đoàn đến: 64 đoàn.

- Tổng số tiền mặt nhận được: 8.699.200.000đ (Tám tỷ, sáu trăm chín mươi  chín triệu, hai trăm nghìn đồng), trong đó:

+ Tiền mặt chuyển vào tài khoản tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là: 1.360.200.000đ (Một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn).

+ Tiền mặt đã trao trực tiếp tại hộ gia đình: 1.339.000.000đ (Một tỷ,  ba trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn).

+ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và Ngân hàng TMCP Quân Đội ủng hộ 6.000.000.000đ (Sáu tỷ đồng) .

- Cấp phát 51.499 kg gạo; Mì tôm: 3.954 thùng; 1.500 lít dầu ăn; 18.000 lít nước uống; 800kg muối; 3.980 bộ quần áo và 83 bộ bàn ghế các loại. Cấp 7.320 bộ sách vở; 1.830 bộ đồ dùng học tập cho học sinh trên địa bàn huyện. Cấp 0,4 tấn Cloramin B và 1,4 tấn phèn chua để nhân dân vệ sinh nhà cửa.

- Các mặt hàng nhu yếu phẩm khác: 3.744 xuất.

- Tổng số hộ được thăm hỏi tặng quà : 3.744 lượt hộ được thăm hỏi tặng quà.

- Số nhà được hỗ trợ tiền mặt để sửa chữa, xây dựng nhà mới là 23 hộ (12 hộ mức 40 triệu đồng; 5 hộ mức 20 triệu đồng và 6 hộ mức 5 triệu đồng).

 Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngô Sĩ Tâm - CVP HĐND và UBND huyện