Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Tổ chức Sàn giao dịch việc làm huyện Quan Hóa năm 2022

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
100%

Nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện và phát huy hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện nắm bắt thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; từ đó, người lao động chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề phù hợp với bản thân; các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh được nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu đào tạo, sản xuất kinh doanh. UBND huyện Quan Hóa phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa tổ chức Sàn giao dịch việc làm lưu động năm 2022 tại huyện Quan Hóa.

Thời gian: 01 ngày, vào thứ 5, ngày 12/05/2022.

Địa điểm: tại Trường THPT Quan Hóa.

         Để phiên giao dịch việc làm thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

         1. UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đến người lao động để người lao động có nhu cầu việc làm tham gia Sàn giao dịch việc làm. Mỗi xã giới thiệu tối thiểu tham gia Sàn giao dich việc làm 30 lao động trở lên. (Riêng Thị trấn Hồi Xuân, xã Phú Xuân, Phú Nghiêm giới thiệu tối thiểu từ 40 lao động tham gia trở lên).

         Các xã, thị trấn cử Công chức Văn hóa - Xã hội làm Trưởng đoàn tham gia Sàn giao dịch việc làm và hỗ trợ kinh phí đi lại cho người lao động tham gia.

         2. Giao UBND thị trấn Hồi Xuân bố trí lực lượng an ninh đảm bảo an ninh trật tự nơi diễn ra Sàn giao dịch việc làm (Phối hợp với Trường THPT Quan Hóa, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội để thực hiện).

3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên cổng thông tin điện tử huyện và truyền thông lưu động về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Sàn giao dịch việc làm. Phối hợp với Trường THPT Quan Hóa, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Phiên giao dịch việc làm.

4. Các trường: Trung học phổ thông Quan Hóa, THCS &THPT Quan Hóa và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huy động học sinh khối 12 của trường đến tham gia để được định hướng nghề nghiệp..

         Các trường phân công đại diện BGH nhà trường và Đoàn Thanh niên làm trưởng đoàn, phó đoàn chịu trách nhiệm tổ chức đưa, đón học sinh đến tham dự đảm bảo số lượng, an ninh trật tự và an toàn giao thông.

         5. Trường THPT Quan Hóa chuẩn bị mặt bằng cho việc tổ chức Sàn giao dịch; cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện để tiến hành các hoạt động chuẩn bị trước và trong khi tổ chức Phiên giao dịch việc làm.

     6. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm lên phương án trước, trong và sau khi tổ chức xong phiên giao dịch việc làm; Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức phiên giao dịch việc làm. Tham mưu cho Thường trực UBND huyện bài phát biểu và ban hành giấy mời đại biểu tham dự.

         7. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Sàn giao dịch việc làm, lập danh sách người lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm đảm bảo số lượng tham gia tối thiểu theo quy định.

         Danh sách học sinh của các trường THPT, TTGDNN-GDTX và danh sách người lao động của các xã, thị trấn tham gia Sàn giao dịch việc làm (theo mẫu gửi kèm) gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội bằng văn bản và qua địa chỉ mail: Hainam79812@gmail.com) chậm nhất vào 11h00 ngày 11/5/2022, để tổng hợp xây dựng Phương án tổ chức.

         UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện./.

<

Tin mới nhất

Ra mắt thí điểm mô hình “ Điểm dịch Vụ công trực tuyến”(20/05/2022 4:01 CH)

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền...(18/05/2022 2:27 CH)

Truyền thông, tư vấn và khám chuyên khoa cho nữ công nhân, lao động trên địa bàn huyện Quan Hóa. (13/05/2022 1:55 CH)

Huyện Quan Hoá tổng kết công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự năm...(12/05/2022 2:32 CH)

Huyện ủy Quan Hóa: Triển khai kết luận số 684 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và ra mắt mô hình chính...(11/05/2022 2:15 CH)

Quan Hóa: Hưởng ứng lễ ra quân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân(09/05/2022 9:05 SA)

Tổ chức Sàn giao dịch việc làm huyện Quan Hóa năm 2022 (06/05/2022 3:42 CH)