Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Huyện ủy Quan Hóa: Triển khai kết luận số 684 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và ra mắt mô hình chính quyền dân vận khéo xã Phú Sơn

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
100%

Sáng ngày 11/5/2022, tại xã Phú Sơn, huyện ủy Quan Hóa tổ chức hội nghị triển khai Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 -2025 và ra mắt mô hình chính quyền dân vận khéo xã Phú Sơn. Đồng chí Hà Thị Thuận TV huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, CT UBMTTQ huyện dự chỉ đạo hội nghị.

 Kết luận số 684 ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 -2025 đề ra các chỉ tiêu chủ yếu. Đến năm 2025, mỗi đoàn thể cấp xã xây dựng được từ 1 đến 2 mô hình “dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa mới mỗi năm; tăng cường vận động, hướng dẫn đồng bào ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu mức thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc Mông năm 2025 tăng trên 2 lần so với năm 2020;  tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021 -2025, mỗi năm giảm từ 3% trở lên.  Các giải pháp chủ yếu thực hiện kết luận là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông; xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện cũng đã quán triệt Kế hoạch số 33 của UBND huyện về thực hiện Kết luận số 684-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng ĐBDT Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Phú Sơn đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình "Chính quyền dân vận khéo" trong công tác Dân vận của chính quyền xã năm 2022; công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình điểm "Chính quyền dân vận khéo"; thông qua quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm "Chính quyền dân vận khéo"; thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện mô hình điểm "Chính quyền dân vận khéo" năm 2022.

Việc xây dựng mô hình điểm “Chính quyền cơ sở dân vận khéo” tại xã Phú Sơn nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, cũng như đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền xã Phú Sơn, góp phần  nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đời sống xã hội theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của HĐND thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt khác, còn tập trung thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 Thông qua mô hình điểm “Chính quyền cơ sở dân vận khéo” để nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả về công tác dân vận chính quyền ở cơ sở, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Từ thực tiễn quá trình xây dựng mô hình điểm còn nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận của chính quyền sơ sở. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Thuận TV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị các địa phương quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc Mông; đẩy mạnh việc dạy tiếng Mông cho cán bộ các cấp, để gần dân, sát dân, hiểu dân, nghe dân nói, làm dân tin. Hai xã Phú Sơn, Trung Thành cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ và từng đoàn thể, chính trị xã hội, tránh trùng lắp trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, đặc biệt là đội liên ngành, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình cơ sở, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương có đồng bào dân tộc Mông.

Đối với việc xây dựng mô hình điểm “Chính quyền cơ sở dân vận khéo” xã Phú Sơn. Đồng chí nhấn mạnh, Ban chỉ đạo xã phải thực tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, khắc phục những tồn tại hạn chế; luôn đề cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, gần gũi với nhân dân, nghe dân nói, nói dân tin; luôn luôn rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình; thường xuyên sâu sát cơ sở, thực sự cùng chung tay với cán bộ, Nhân dân cơ sở. 

<

Tin mới nhất

Ra mắt thí điểm mô hình “ Điểm dịch Vụ công trực tuyến”(20/05/2022 4:01 CH)

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền...(18/05/2022 2:27 CH)

Truyền thông, tư vấn và khám chuyên khoa cho nữ công nhân, lao động trên địa bàn huyện Quan Hóa. (13/05/2022 1:55 CH)

Huyện Quan Hoá tổng kết công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự năm...(12/05/2022 2:32 CH)

Huyện ủy Quan Hóa: Triển khai kết luận số 684 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và ra mắt mô hình chính...(11/05/2022 2:15 CH)

Quan Hóa: Hưởng ứng lễ ra quân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân(09/05/2022 9:05 SA)

Tổ chức Sàn giao dịch việc làm huyện Quan Hóa năm 2022 (06/05/2022 3:42 CH)