Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Đăng ngày 12 - 07 - 2021
100%

Sáng 13/7/2021, Huyện ủy Quan Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020 và triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí: Đỗ Minh Việt - TVHU-TBTGHU-GĐTTCT; Thành phần tham dự Hội nghị: Các đ/c Phó các Ban xây dựng Đảng; Trưởng các Phòng, Ban, Ngành, MTTQ - các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Chủ tịch các Hội đặc thù huyện; Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch các xã, thị trấn.

 

     Đồng chí: Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu khai mạc Hội nghị

     5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trên cơ sở nội dung của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị.

   Đồng chí: Đỗ Minh Việt - TVHU - Trưởng ban Tuyên giáo HU - GĐ TTCT huyện thông qua báo cáo sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW

     Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu. Theo đó, mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở, ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đều có ít nhất một mô hình hoặc việc làm điển hình gắn với chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

     Ban Thường vụ đã tổ chức 06 hội nghị cán bộ chủ chốt tại huyện với trên 1.000 lượt cán bộ tham gia, đạt tỷ lệ 98%. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tổ chức 335 hội nghị triển khai tại đơn vị cho tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc tổ chức triển khai học tập Chỉ thị 05, chuyên đề hằng năm với nhiều hình thức phù hợp đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Cháu: Phạm Thị Thanh Nhàn Học sinh lớp 12A1 trường THPT Quan Hóa gương điển hình trong việc học tập làm theo Bác

     Hằng năm, 100% đoàn thể cấp cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị, trên 95% đoàn thể cơ sở tổ chức cho đoàn viên, hội viên xây dựng bản đăng ký thực hiện làm theo Bác. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn trên địa bàn.

     Huyện Quan Hóa đã khen thưởng cho 16 tập thể và 20 cá nhân, là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí: Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

      Phát biểu Bế mạc Hội nghị đồng chí; Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh 3 vấn đề cần phải thực hiện, thứ nhất là học tập Bác; thứ hai là làm theo Bác; thứ ba là nêu gương, người có chức vụ cao nêu gương cho người chức vụ thấp, người có chức vụ nêu gương cho người chưa có chức vụ, đảng viên nêu gương cho quần chúng nhân dân noi theo. Thời gian tới, Huyện Quan Hóa tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nội dung cụ thể đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Đồng chí: Hoàng Đình Chung - PCT Thường trực HĐND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong học tập Chỉ thị 05-CT/TW

Đồng chí: Vi Thị Tha Công chức Địa chính XD, NN&NTM Xã Hiền Kiệt, phát biểu ham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí: Hà Văn Khoản - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Thiên Phủ phát biểu tham luận tại Hội nghị

                                                     Nguồn Ban Tuyên giáo

<

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà nhân dịp 27/7/2021(26/07/2021 9:26 SA)

Đồng chí chủ tịch UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn huyện(26/07/2021 8:49 SA)

Đoàn công tác BHXH tỉnh dâng hương viếng các liệt sỹ tại Hang Co Phường xã Phú lệ Huyện Quan Hóa.(19/07/2021 10:09 SA)

Huyện Quan Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Kết luận số...(12/07/2021 8:49 SA)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm. Triển khai...(08/07/2021 3:56 CH)

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Phú Thanh nhiệm kỳ 2021-2026(01/07/2021 4:47 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021(01/07/2021 4:09 CH)