Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Góp ý vào dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bài trừ những tư tưởng, tập quán lạc hậu.

Đăng ngày 09 - 06 - 2021
100%

Ngày 8-6, Ban tuyên giáo huyện ủy chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong công tác giảm nghèo, xây dựng NTM và bài trừ lạc hậu. Ðồng chí Đỗ Minh Việt, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy chủ trì hội nghị. Ðến dự có đại diện lãnh đạo các ban xây Ðảng, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể của huyện, bí thư các đảng bộ trực thuộc huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, dảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương”; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định số 1089-QĐ/TU, ngày 19/8/2013 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc “Ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

 Mục đích của Quy định là để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bài trừ những tư tưởng, tập quán lạc hậu trên địa bàn huyện. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến phát biểu đồng ý với bố cục của dự thảo Quy định. Về nội dung, đồng tình ủng hộ việc xác định đối tượng chính của dự thảo Quy định là cán bộ, đảng viên. Nội dung Quy định cần khái quát, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Việt, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy cảm ơn những đóng góp tâm huyết của các đại biểu; đồng thời đề nghị tổ biên tập xây dựng Quy định của Ban Tuyên giáo huyện ủy, tiếp thu tối đa những ý kiến để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định cho phù hợp, sát thực tế, có tính khả thi cao...

Thạch Linh

Trung tâm VHTT- TT và DL

<

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà nhân dịp 27/7/2021(26/07/2021 9:26 SA)

Đồng chí chủ tịch UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn huyện(26/07/2021 8:49 SA)

Đoàn công tác BHXH tỉnh dâng hương viếng các liệt sỹ tại Hang Co Phường xã Phú lệ Huyện Quan Hóa.(19/07/2021 10:09 SA)

Huyện Quan Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Kết luận số...(12/07/2021 8:49 SA)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm. Triển khai...(08/07/2021 3:56 CH)

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Phú Thanh nhiệm kỳ 2021-2026(01/07/2021 4:47 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021(01/07/2021 4:09 CH)