Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 01 - 04 - 2021
100%

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Kế hoạch số 09 ngày 31/01/2021 của UBBC tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 01 ngày 29/01/2021 của UBBC huyện. chiều ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí : Nguyễn Hữu Đồng phó bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Trương Nho Tự Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các thành viên Ban bầu cử cấp huyện,Trưởng một số ban ngành đoàn thể, cán bộ trưng tập bầu cử; trưởng phó ban, thư ký các Ban bầu cử ĐB HĐND cấp huyện. Chủ tịch UBND, các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại hội đồng chí Trương Nho Tự phó bí thư Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 tới đây, là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Do vậy, yêu cầu các cấp chính quyền, các địa phương trong huyện cần nắm vững những nội dung căn bản về công tác bầu cử. Qua đó, các địa phương trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các quy định của pháp luật,  thực hiện tốt kế hoạch triển khai, hướng dẫn về công tác bầu cử, để tập trung nghiên cứu, triển khai tốt công tác bầu cử ở địa phương, đơn vị mình.

     Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Duy Hiếu Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đơn vị bầu dử số 5 tỉnh Thanh Hóa; quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND Tỉnh Thanh hóa khóa 18 nhiệm kỳ 2021 -2026 đơn vị bầu cử số 3 huyện quan hóa; các quyết định thành lập ủy ban các ban bầu cử đại biểu HĐND huyện quan hóa; truyền đạt các nội dung về việc thành lập tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, lập và niêm yết danh sách cử tri và thẻ cử tri; nguyên tắc lập danh sách cử tri, quyền bầu cử, những điểm cần lưu ý khi lập danh sách cử tri…

       Theo đó, tùy vào điều kiện cơ sở vật chất ở mỗi địa phương và căn cứ mật độ phân bố dân cư ở khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu cho phù hợp, bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử. Việc nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, tổ bầu cử phân công thành viên tiếp nhận thẻ cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát cho cử tri trước ngày bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử. Các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của tổ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của tổ bầu cử; kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo,...

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021. Vì vậy các phòng, ban, đơn vị, các địa phương trên địa bàn huyện phải vừa tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả; đồng thời, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

<

Tin mới nhất