Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

UBND Huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8.

Đăng ngày 08 - 09 - 2020
100%

Sáng 8/9/2020, UBND Huyện tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 8, nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Nho Tự - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí PCT HĐND, UBND huyện, thành viên UBND huyện. Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp UBND Huyện đã về dự.

Đồng chí Ngô Sĩ Tâm Chánh văn phòng UBND huyện thông qua báo cáo đánh giá tháng 8

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Báo cáo nêu rõ, trong tháng 8 với sự lãnh chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, tình hình chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Đặc biệt huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Thu mùa. Tổng diện tích gieo trồng đến nay đạt 2.061 ha, đạt 103,1% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bênh cho đàn gia súc, gia cầm. Công tác quản lý bảo vệ an ninh rừng, phòng chống cháy rừng tiếp tục được tăng cường. Về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tăng cường, trong tháng đã tổ chức được 2 tổ đôn đốc các bản đăng ký về đích nông thôn mới. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp - xây dựng phát triển ổn định. Dịch vụ thương mại, công tác chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường. Hoạt động tài chính – kế hoạch đạt kết quả khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 4/9 trên địa bàn toàn huyện là 36,003 tỷ đồng, đạt 44,33% kế hoạch. Hoạt động các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay, hỗ trợ lãi xuất đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh…

Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ của địa phương. Công tác giáo dục được quan tâm và tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tuyển sinh đầu cấp, chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị cho năm học mới. Công tác y tế dân số kế hoạch hóa gia đình duy trì tốt các hoạt động chuyên môn tại cơ sở y tế. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc miền núi, lao động việc làm, bảo vệ chăm sóc bình đẳng giới được quan tâm thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững và đảm bảo ổn định.

Tại hội nghị cũng đã thông qua báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Đề án mô hình nuôi cá nước ngọt trên lồng hồ thủy điện, giao đoạn 2018- 2020. Kết quả 3 triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017- 2020 và định hướng đến năm 2025.

Đồng chí Trần Văn Hùng PCT UBND huyện chủ trì thảo luận

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung báo cáo đã nêu, đồng thời làm rõ một số kết quả cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường như công tác xây dựng nông thôn mới ở các bản đăng ký về đính nông thôn mới năm 2020; Việc nhân rộng mô hình thụ tinh nhân tạo cho bò; tập trung xây dựng nhãn mác hàng hóa; Thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ; Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và thành lạp mới doanh nghiệp…

Đồng chí Hoàng Đình Chung PCT thường trực HĐND huyện Phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng đình Chung PCT thường trực HĐND huyện ghi nhận và đánh gia cao kết quả đạt được của UBND huyện trong tháng 8, đồng chí nhấn mạnh, các Phòng, ban, đơn vị UBND cần tập trung xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình hành động 5 năm 2020- 2025. Tập trung đanh giá lại kết quả đạt và chưa đạt được trong 9 tháng đầu năm. Giải quyết các kiến nghị của cư tri tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12. Ra soát lại cơ sở trường lớp học. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà đối với học sinh các cấp học. chú trọng giáo dục mũi nhọn…

Đồng chí Trương Nho Tự PBT- CT UBND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Trương Nho Tự - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2020 đó là: Tập trung ra soát lại chỉ tiêu, nhiêm vụ năm 2020, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm. Xây dựng chương trình hành động, xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đối với nhiệm vụ cụ thể đồng chí CT UBND huyện Quan Hóa yêu cầu: Phòng nông nghiệp tập trung chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng vụ Thu mùa 2020, triển khai sản xuất vụ đông và chỉ đạo tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2/2020. Triển khai các chương trình hổ trợ phát triển sản xuất. Tập trung phát triển nguồn lợi thủy sản. Các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới tập trung chỉ đạo, hướng đẫn, giúp đỡ các bản, xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng; Phòng kinh tế hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, nắm chắc lại hoạt động sản xuất, nhất là các doanh nghiệp lớn. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 4 dự án lớn do UBND huyện làm chủ đầu tư đang triển khai. Tập trung hoàn thành việc đăng ký sản phẩm OCOP đặc thù, mang tính văn hóa, truyền thống địa phương; Phòng tài chính kế hoạch tham mưu thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tập trung chỉ đạo việc thành lập doanh nghiệp mới. Phòng tài nguyên môi trường sớm triển khai quy hoạch đất đai, tập trung phối hợp với các phòng triển khai các dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất …

Đối với lĩnh vực văn hóa- xã hội: Ngành văn hóa thông tin tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của huyện, tuyên truyền thực hiện NQ Đại hội đảng bộ huyện; Đại hội Đảng bộ Tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid 19. Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19 huyện thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, tăng cường giám sát sớm phát hiện, cách ly những trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương; Phòng giáo dục rà soát lại cơ sở vật chất trường lớp học, cán bộ giáo viên để điều chỉnh, chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho năm học mới 2020 – 2021. Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia; Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo, chính sách dân tộc; tăng cường công tác xuất khẩu lao động. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường đấu tranh trấn ấp các loại tội phạm. Duy trì nghiêm công tác tiếp dân tại công sở HĐND và UBND huyện..../.

<

Tin mới nhất

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa học 2019- 2020 tại...(22/09/2020 9:28 SA)

Hội nghị triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện(11/09/2020 7:19 SA)

UBND Huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8.(08/09/2020 3:00 CH)

Gần 11.000 học sinh Huyện Quan Hóa bước vào khai giảng năm học mới 2020- 2021(05/09/2020 10:03 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc Chương trình 30a...(04/09/2020 2:12 CH)

Hiệu quả Bước đầu của mô hình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò ở xã Thiên Phủ(04/09/2020 8:02 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động và trung...(02/09/2020 8:57 CH)