Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

Đăng ngày 07 - 09 - 2020
100%

           Với mong muốn tiếp tục huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội vào các hoạt động trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần nhằm thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại cộng đồng, vừa qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông về chính sách bảo trợ xã hội và kỹ năng chăm sóc, phuc vụ hồi chức năng cho người tâm thần tại cộng đồng cho cán bộ chính sách và đại diện các hộ gia đình có người mắc bệnh tâm thần của 15 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bác sĩ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các nội dung về phát hiện sớm các dấu hiệu tâm thần; các phương pháp điều trị bệnh tâm thần và kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần tại cộng đồng. Đồng thời, hội nghị đã được nghe các chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng và người mắc bệnh tâm thần. Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi các vấn đề liên quan đến khó khăn trong việc sinh hoạt và chăm sóc đối tượng tâm thần tại gia đình; các chế độ đang được hưởng hoặc thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội...

        Thông qua lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về trách nhiệm và huy động tối đa sự tham gia của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội đối với người tâm thần. Đồng thời nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ nắm được những kỹ năng cơ bản, cần thiết trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần,, giúp học viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng truyền thông. Từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều trị, bảo vệ và chăm sóc bệnh nhân tâm thần, cho đối tượng khuyết tật về thần kinh, tâm thần trên địa bàn huyện, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

<

Tin mới nhất