Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Ra mắt Tổ hợp tác Dịch vụ vệ sinh Môi trường xã Hiền Kiệt

Đăng ngày 04 - 09 - 2020
100%

Thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020. Ngày 03/9/2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN Huyện Quan Hóa, Hội LHPN xã Hiền Kiệt  tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ Hợp tác Dịch vụ vệ sinh Môi trường tại bản Pọng 1 xã Hiền Kiệt huyện Quan Hóa

Tổ HTX dịch vụ vệ sinh Môi trường xã Hiền Kiệt được thành lập có 20 thành viên tham gia, Tổ Hợp tác đã bầu Hội đồng quản trị và thông qua phương án sản xuất kinh doanh, điều lệ Tổ hợp tác và được 100% thành viên tán thành. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thu gom rác thải, phân loại rồi bỏ vào thùng rác ngay từ hộ gia đình theo quy định. Thực hiện tốt cuộc vận động gia đình "5 không, 3 sạch" và các ngày tổng vệ sinh môi trường. Đây là mô hình điểm sẽ được tập trung chỉ đạo, sau đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn xã, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp góp phần  xây dựng nông thôn mới của xã Hiền Kiệt.

Tổ hợp tác thực hiện các hoạt động thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn, rác thải nguy hại; thu mua phế liệu, cung ứng các sản phẩm, dụng cụ vệ sinh môi trường… Với mục tiêu 100% thành viên và người dân trên địa bàn được cung cấp các dịch vụ của Tổ hợp tác, Tổ hợp tác dịch vụ vệ sinh Môi trường xã Hiền Kiệt đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 3 xe chở rác cho Tổ hợp tác, trị giá 18 triệu đồng.

Thạch Linh

<

Tin mới nhất

Ra mắt Tổ hợp tác Dịch vụ vệ sinh Môi trường xã Hiền Kiệt(04/09/2020 10:52 SA)

Hội nghị ra mắt, tập huấn và trao con giống cho Tổ hợp tác Chăn nuôi Dê sinh sản tại bản Bó xã...(04/09/2020 10:23 SA)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị...(31/08/2020 3:56 CH)

Quan Hoa chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ(28/08/2020 4:59 CH)

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra, đôn đốc đẩy...(27/08/2020 4:59 CH)

Hội nghị bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch...(17/08/2020 9:47 SA)

Ra quân chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2020(07/08/2020 6:11 CH)