Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đăng ngày 07 - 07 - 2020
100%

Ngày 2/7/2020, huyện ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự chủ trì hội nghị có Đồng chí Phạm Bá Diệm- TUV- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng Phó BT thường trực huyện ủy; đồng chí Trương Nho Tự PBT CT UBND huyện; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ huyện ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; các ban xây dựng Đảng; trưởng các ban ngành đoàn thể huyện; các đơn vị sự nghiệp; các đơn vị đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BTV Huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn huyện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết và sự bùng phát của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần chủ động trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu  KT-XH đạt tỉ lệ  đảm bảo kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.105,435 tỷ đồng, đạt 48,2% so với kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm, thủy sản chiếm 33,8% (giảm 1%); công nghiệp - xây dựng chiếm 42,8% (tăng 3%); Dịch vụ chiếm 23,4% (giảm 1,9%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 14,18 triệu đồng, bằng 45% so với KH; giá trị xuất khẩu đạt: 2,319 triệu USD, bằng 47,3% so với KH, tăng 5,4% so CK. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 215,024 tỷ đồng, đạt 35,2% so với KH, bằng 68,3% so CK.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi do thiên tai, dịch bệnh, nhưng vẫn có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 366,197 tỷ đồng, đạt 47,77% KH, bằng 99,22% so CK. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân: 4.314ha, đạt 95,7% KH, bằng 95,2% so CK. Tổng sản lượng lương thực đạt 11.540 tấn, đạt 52,45% KH, năng suất lúa nước bình quân đạt 54,3 tạ/ha, đạt 99,6% KH. Giá trị sản phẩm trên 1 ha rừng sản xuất đạt 11,78 triệu đồng, đạt 58,85% KH.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện; toàn huyện có 02 xã và 22 bản được công nhận đạt chuẩn NTM; đạt 14,6 tiêu chí/xã, bằng 76,8%. Tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn nông mới năm 2019 cho 08 bản. Tập trung hướng dẫn các xã, bản thực hiện các tiêu chí NTM đã đăng ký từ đầu năm; chỉ đạo các thôn, bản thực hiện công tác xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu tại bản Hang xã Phú Lệ năm 2020.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 380,999 triệu đồng, đạt 40,7%KH, tăng 6,7% so CK. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 192 tỷ đồng, đạt 38,4% KH, tăng 2,7% so CK. hoạt động dịch vụ giảm so với cùng kỳ do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá trị ước thực hiện đạt 215,667 tỷ đồng, giảm 6,7% so với CK; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 23,934 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán giao, bằng 77,48% so CK; công tác TN-MT được quan tâm; giải phóng mặt bằng các dự án tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực VH-XH được quan tâm, chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh. 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị,  Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công các Đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến ngày 03/03/2020 có 100% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong đại hội, trong đó có 100/107 bản khu phố nhất thể hóa Bí thư Chi bộ là trưởng bản, khu phố (đạt 93,4%). Đến ngày 25/6/2020 có 36/36 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn cầm chừng, chưa quyết liệt; Việc triển khai các mô hình, dự án hổ trợ phát triển sản xuất chậm so với kế hoạch. công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt chỉ tiêu, tiến độ đề ra; Công tác chuẩn bị đại hội ở một số ít Đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa thực sự chu đáo….

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những mặt còn tồn tại hạn chế trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đồng thời đưa ra các giải pháp để tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, Bí thư Huyện ủy Phạm Bá Diệm đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể của huyện cần tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nhằm hoàn thành tốt kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm là:  Tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Huyện và cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, phòng, chống dịch bệnh mùa hè; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình dự án; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác tổng kết năm học và thi cuối cấp, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025…

Để chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Phạm Bá Diệm đề nghị các tiểu ban phục vụ đại hội, các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị công tác phục vụ đại hội khẩn trương có phương án và tổ chức triển khai theo đúng tiến độ, góp phần tổ chức thành công đại hội.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)