Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng ngày 22 - 07 - 2020
100%

Sáng ngày 22/7/2020, Huyện ủy Quan Hóa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Bá Diệm - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 39 đồng chí theo cơ cấu. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII họp lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 12 đồng chí; các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đủ số lượng theo quy định. Ngay sau Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định thêm 01 đồng chí tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức vụ BT huyện ủy, nâng tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lên 40 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, do yêu cầu nhiệm vụ công tác và thực hiện chính sách cán bộ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có nhiều biến động, đến nay, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 31 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện uỷ có 9 đồng chí.

Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Qua kiểm phiếu, công bố tại hội nghị tất cả các đồng chí được giới thiệu và lấy ý kiến bằng phiếu kín đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Đây là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét chuẩn bị các bước tiếp theo, theo quy trình và Điều lệ Đảng.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Bá Diệm nhấn mạnh: Việc xem xét, giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia ứng cử lần đầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là việc đặc biệt quan trọng, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhằm tăng cường và tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính trị của Đảng bộ huyện trong giai đoạn mới.

<

Tin mới nhất

Quan Hóa hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(8/8/2020 8:47 AM)

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội(8/4/2020 10:10 AM)

Huyện Quan Hóa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19(7/30/2020 2:21 PM)

Quan Hóa: 200 học viên được đồi dưỡng kiến thức pháp luật(7/28/2020 10:03 AM)

Huyện Quan Hóa tiếp thu Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...(7/27/2020 1:51 PM)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” (7/24/2020 7:41 AM)

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...(7/22/2020 2:40 PM)