Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Sáng Ngày 22/6, UBND huyện Quan hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự chủ trì hội nghị có đ/c Trương Nho Tự PBT huyện ủy- CT UBND huyện. Dự phiên họp có các đồng chí thường trực HĐND, các ban HĐND; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá Tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; công tác đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm....

Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; diện tích, năng suất, sản lượng đều đạt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng ước đạt trên 366,197 tỷ đồng, đạt 47,77% kế hoạch. tổng Sản lượng lương thực ước đạt 11.540 tấn, đạt 52,45% kế hoạch năng suất lúa bình quân đạt 54,3 tạ/ha. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. tậm trung xây dựng bản nông thôn mới kiểm mẫu ở Bản Hang xã phú Lệ.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch tuy có bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 380,999 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 192 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 23,934 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, bằng 77,48% so với cùng kỳ. Công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và phát triển đô thị được đẩy mạnh. 

Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung Tuyên truyền: Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng chống dịch Covid-19, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước... Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đặc biệt quan tâm; các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định của Chính phủ. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo.

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình, hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến tham luận tại hội nghị cơ bản đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề còn tồn tại hạn chế 6 tháng cuối năm khắc phục, hoạt động có hiệu quả.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trương Nho Tự đề nghị Văn phòng HĐND và UBND, các phòng chuyên môn của huyện nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, để trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành. Các phòng rà soát lại việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch và các Phó chủ tịch để thực hiện; quan tâm chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa, đảm bảo đúng thời gian quy định; đẩy mạnh công tác GPMB các dự án, rút ngắn quy trình thủ tục đấu giá đất; Làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; Chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu trong những tháng cuối năm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường và thực hiện đồng bộ  các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành, đơn vị theo lĩnh vực được phân công, phụ trách bám sát những nội dung, kế hoạch đã đề ra, thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2020, đảm bảo đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra...

Thạch Linh

Trung tâm VH - TT- TT & DL

<

Tin mới nhất