Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Xã Trung Thành tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đăng ngày 22 - 06 - 2020
100%

Trong các ngày 18 và 19 /6/2020, Xã Trung Thanh đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự chỉ đạo địa hội có đồng chí Trương Nho Tự phó bí thư huyện ủy CT UBND huyện; đồng chí Lữ Ngọc Quý tv huyện ủy, chủ nhiệm UB kiểm tra huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, tổ công tác chỉ đại đại hội, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ xã về dự đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Thành đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đặc biệt, cấp ủy Đảng đã phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung thành tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị thời gian tới. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, Nhiệm kỳ 2015 - 2020,  tình hình kinh tế - xã hội của xã Trung thành tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng.

Tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 42,4 tỷ đồng tăng lên 78,13 tỷ đồng năm 2020. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13% (đạt mục tiêu đại hội đề ra). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2020 tỷ trọng cơ cấu theo ngành lâm - nông - thủy sản chiếm 51,71%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 28,53%; Dịch vụ - thương mại chiếm 19,76%. Dự kiến thu nhập bình quân đầu người cuối  năm 2020  đạt 24,5 triệu đồng (tăng 10,7 triệu đồng so với năm 2015; tăng 4,5 triệu đồng so với mục tiêu đại hội).

Chương trình xây dựng nông thôn mới : Tiếp tục được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn xã  bình quân đạt 9 chỉ tiêu/bản; dự kiến trong năm 2020 có 01 bản về đích Nông thôn mới (Bản Phai). Xã hiện nay đã đạt 12/19 tiêu chí. Tổ chức huy động nguồn lực trong nhân dân đầu tư xây dựng nông thôn mới trong 4 năm từ năm 2016 đến năm 2019 đạt trên 8,1 tỷ đồng.

Hoạt động Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện có kết quả.

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã còn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Đảng - chính quyền - MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phát huy tốt vai trò lãnh đạo, điều hành, quản lý, tuyên truyền vận động, nhiều năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thực hiện chủ trương sáp nhập bản, tổ dân phố, Đảng bộ tiến hành tổ chức sắp xếp các bản, từ 10 bản xuống còn 8 bản; giảm cán bộ bán chuyên trách từ 18 người xuống còn 9 người. Công tác quản lý đảng viên và việc đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc đảm bảo theo quy định; các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, không có chi bộ yếu, kém. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong 5 năm Đảng bộ kết nạp được 47 đảng viên (đạt 94% so với (NQ)); trao tặng Huy hiệu 30,45, 50,55 tuổi Đảng cho 37 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Trương Nho Tự chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Trung Thành vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, đưa địa phương vững bước đi lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Trung Thành cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện; Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh....

          Các đại biểu đã phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Thành khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.(10/07/2020 4:17 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020(09/07/2020 2:38 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổng kết năm học 2019- 2020(09/07/2020 10:58 SA)

HĐND xã Hiền Kiệt tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(09/07/2020 10:35 SA)

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX(08/07/2020 9:59 SA)

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân(07/07/2020 9:54 SA)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/07/2020 7:20 SA)