Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Phú Xuân tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đăng ngày 29 - 05 - 2020
100%

Trong hai ngày 26, 27 /5/2020, Xã Phú Xuân đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự chỉ đạo đaị hội có đồng chí Phạm Bá diệm- Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Đình Chung UV BTV – Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, các đồng chí Huyện Ủy viên, tổ công tác chỉ đạo đại hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ về dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại Hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Xuân đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đặc biệt, cấp ủy Đảng đã phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị thời gian tới. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2015 - 2020,  tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng: Tổng giá trị sản xuất năm 2015 là 119,5 tỷ đồng lên 141 tỷ đồng năm 2020 đạt 156% so với Nghị quyết, tốc độ tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt 14,86% đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp chiếm 58,76%; Dịch vụ thương mại chiếm 16,70%; Công nghiệp – xây dựng chiếm 24,54% (so với năm 2015 tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm 3,8%, Dịch vụ thương mại tăng 2.3%, Công nghiệp – xây dựng tăng 1,6%). Thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm, đến năm 2020 đạt 28,6 triệu đồng; tăng 18,1 triệu đồng so với năm 2015; tăng 72% so với mục tiêu Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phong trào hiến đất, tài sản trên đất. Sau 5 năm đã thực hiện hoàn thành được 12/19 tiêu chí và có 2/11 bản đã về đích nông thôn mới.

Các hoạt động Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tiến bộ, Các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời với những việc làm thiết thực như ủng hộ tiền mặt, hiện vật nhân dịp lễ tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với các mạng, người già neo đơn. Hàng năm, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất như: 30a, 135, giảm nghèo bền vững luôn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và đã mang lại nhiều thành công; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 9,40% năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…  

Đoàn Chủ tịch Đại Hội

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Nam xuân quan tâm thường xuyên. Nhiệm kỳ qua, xã đã kết nạp được 65 đảng viên mới. nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 260 đảng viên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đạt 80%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém…

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế và tiếp tục đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Hoàng Đình Chung, UVBTV Huyện ủy - PCT thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Hoàng Đình Chung, thường vụ huyện ủy- PCT thường trực HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Phú Xuân trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Phú Xuân cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân dân; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh; nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khóa XVII đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tâng kinh tế- xã hội, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người dân, xây dựng chương trinh mỗi xã một sản phẩm. Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hơn nữa về văn hóa, y tế, giáo dục; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhất các là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, duy trì phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, tấn công trấn áp tội phạm đẩy lùi ma túy và các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu

Các đại biểu đã phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Xuân khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hà Đức Liệu Bí thư đảng ủy khóa XVI được tín nhiệm bầu tái cử bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân khóa XVII nhiệm kỳ 2020 -2025

Đồng chí Hoàng Đình Chung, UVBTV Huyện ủy - PCT thường trực HĐND huyện trao Quyết định PBT Đảng ủy Xã Phú Xuân cho đồng chí Phạm Thị Tuyết

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã Phú Xuân lần Thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Chiều ngày 19/5/2020, Ban thường vụ huyện ủy đã công bố quyết định số 1021 ngày 27/5/2020, về việc luân chuyển cán bộ. Theo đó Ban thường vụ huyện ủy Quan Hóa quyết định đồng chí Phạm Thị Tuyết, Phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thôi giữ chức Phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí Thư Đảng ủy Xã Phú Xuân nhiệm kỳ 2020- 2025. Giới thiệu ứng cử để HĐND xã Phú Xuân bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phú Xuân nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thạch Linh

 

 

<

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà nhân dịp 27/7/2021(26/07/2021 9:26 SA)

Đồng chí chủ tịch UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn huyện(26/07/2021 8:49 SA)

Đoàn công tác BHXH tỉnh dâng hương viếng các liệt sỹ tại Hang Co Phường xã Phú lệ Huyện Quan Hóa.(19/07/2021 10:09 SA)

Huyện Quan Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Kết luận số...(12/07/2021 8:49 SA)

LĐLĐ huyện Quan Hóa: Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm. Triển khai...(08/07/2021 3:56 CH)

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Phú Thanh nhiệm kỳ 2021-2026(01/07/2021 4:47 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021(01/07/2021 4:09 CH)