Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa 2020

Đăng ngày 18 - 05 - 2020
100%

Sáng 15/5/2020, Phòng nông nghiệp huyện tổ chức hội nghịtriển khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020. Đồng chí Đỗ Phi Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng nông nghiệp huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Vụ chiêm xuân năm 2020 toàn huyện gieo trồng được 4.314 ha đạt 95,7% KH bằng  95,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Chiêm xuân ước đạt 11.840 tấn, đạt 98,6% KH, = 98,3%  so cùng kỳ. Phát huy kết quả đạt được, vụ Thu Mùa năm 2020, toàn huyện phấn đấu cả năm gieo trồng 6.749 ha, tổng sản lượng ước đạt 21.900 tấn với các loại cây trồng chính: Lúa, ngô và cây màu khác. Để hoàn thành mục tiêu cả về diện tích, năng suất và sản lượng, huyện đề ra các giải pháp cụ thể như: Nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành trong sản xuất của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo ATTP, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuê đất liên kết sản xuất với hộ nông dân thông qua HTX nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn khi có sai phạm về chất lượng vật tư và điều kiện kinh doanh. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt. Thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật, đảm bảo mật độ, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh; Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác sản xuất và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Đỗ Phi Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng nông nghiệp huyện yêu cầu các xã - thị trấn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất vụ chiêm xuân, phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ. Đồng thời xây dựng phương án sản xuất vụ thu mùa tại địa phương để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; Chủ động trong việc ký kết hợp đồng phục vụ phân bón, giống để đáp ứng nhu cầu sản xuất cho bà con nông dân; Xây dựng phương án tưới phù hợp; tổ chức nạo vét kênh tiêu nội đồng phục vụ sản xuất; thực hiện tốt cơ cấu giống cây trồng, lịch thời vụ đảm bảo trà mùa sớm đạt trên 80% diện tích để tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông; tăng cường công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ bà con gieo trồng vụ Thu Mùa; quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp. Về chăn nuôi, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tuyệt đối không để dịch bệnh phát sinh; rà soát số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn. Đồng thời các xã, thị trấn hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai và chuẩn bị đầy đủ vật tư PCTT theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP đối với các xã đã được công nhận, tổ chức rà soát, đánh giá các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng, thực hiện nghiêm việc xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung xây dựng, hoàn thiện tiêu chí đối với các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con, nhân dân thực hiện tốt công tác sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020.

Thạch Linh Trung tâm VHTT, TT và DL

<

Tin mới nhất