Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

UBND huyện Quan Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020

Đăng ngày 09 - 11 - 2020
100%

Sáng ngày 04/11/2020 UBND huyện Quan Hóa tổ chức phiên hợp thường kỳ tháng 10 nhiệm vụ trong tâm tháng 11 và một số nội dung khác. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân - Uy ban nhân dân và trưởng, phó các ngành chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Đồng chí Trương Nho Tự, Phó Bí thư HU-  Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 10 tháng năm 2020, UBND huyện đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính trị trên địa bàn huyện; các phòng ban của huyện đã tập trung rà soát đánh giá các tiêu chí thực thiện nghị quyết HDDND huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30, 2 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.Tổng diện tích gieo trồng vụ thu mùa gieo trồng được trên 2.000 ha đạt 104,9% so với kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên, UBND huyện đã chỉ đạo, phòng ngành chuyên môn thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm; 100% xã thực hiện theo kế hoạch. Công tác khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng được thực hiện theo kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khả quan, trong tháng 10 ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các xã làm đường giao thông nông thôn, bê tông được 898m. tiếp tục làm và hoàn thiện nhà ở dân cư, nhà tắm nhà vệ sinh…, cùng với đó huyện cũng đã thành lập các tổ công tác kiểm tra đánh giá các bản đang ký về đích bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 Về sản xuất công nghiệp: Trong  tháng 10, tình hình phát triển ngành Công nghiệp diễn ra ổn định. UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển những ngành có thế mạnh của huyện. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 70 tỷ đồng. Công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực với nhiều dự án được các nhà đầu tư quan tâm; khó khăn vướng mắc của nhiều doanh nghiệp kịp thời được tháo gỡ, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững; nhìn chung các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao...

Hội nghị cũng đã thông kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021; kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2020; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 05 ngày 18 tháng 6 năm 2016 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, dự thảo kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, đã thảo luận, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn cần tháo gỡ để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của 2 tháng cuối năm 2020.

 Về nhiệm vụ trọng tâm của 2 tháng cuối năm 2020. Đ/c Trương Nho Tự PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành để tổ chức thực hiện. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao thực hiện trong năm 2020.

- Các phòng, ban, ngành chức năng tiếp tục thảo luận, góp ý vào chương trình hành động và khâu đột phá trong Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ nay đến cuối năm 2020 để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ tháng 11/2020  đồng chí chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các xã thị trấn tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc phòng trừ tốt sâu bệnh cho cây trồng vụ đông; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chất lượng VSATTP, phòng chống dịch covid 19. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Tập trung  thực  hiện  xong  Quy  hoạch  mở  rộng  địa  giới  hành chính Thị trấn Hồi Xuân theo đúng lộ trình. 

 -  Tập  trung  hoàn  thành  việc  đăng  ký sản  phẩm  OCOP;  tháo  gỡ  khó  khăn, vướng  mắc,  tạo  thuận  lợi  cho  doanh  nghiệp  duy  trì  hoạt  động  sản  xuất  kinh doanh; tổ chức các hoạt động kích cầu, kết nối cung cầu, nhất là lĩnh vực thương mại,  du  lịch;  tháo  gỡ  khó  khăn,  vướng  mắc  về  thủ  tục  hành  chính,  đất  đai,  môi trường... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn; Tập trung triển khai việc thu, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra; Đảm bảo công tác quốc phòng- an ninh; triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của đảng, chính quyền địa phương…

 

Thạch Linh

<

Tin mới nhất

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Nam Xuân(24/11/2020 3:19 CH)

Trường Tiểu học Trung sơn đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đơn vị đạt chuẩn văn...(23/11/2020 2:29 CH)

Tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020(23/11/2020 2:15 CH)

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Quan Hóa đón chuẩn Quốc gia mức độ 2 và chào mừng...(23/11/2020 11:26 SA)

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thăm và chúc mừng ngày 20/11 phòng Giáo dục và ĐT(20/11/2020 4:15 CH)

Đồng chí Đồng chí Điểu K’Ré ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Trung ương dự...(17/11/2020 4:21 CH)

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Khai Giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng...(10/11/2020 10:09 SA)