Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Hóa

Xã Nam Tiến chú trọng công tác tư pháp hộ tịch, hộ khẩu

Đăng ngày 24 - 12 - 2019
100%

Công tác tư pháp ở cấp xã là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý Nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp hộ tịch, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Tiến luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng của mình, như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, nhận nuôi con nuôi... Địa phương cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, quản lý chặt chẽ hơn việc đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, ổn định chính trị và an ninh trật tự.

Những năm trước đây, do nhận thức pháp luật về công tác tư pháp hộ tịch, hộ khẩu của một bộ phận người dân trên địa bàn xã còn hạn chế nên công tác khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn thường xuyên bị chậm trễ, khi con đến tuổi đi học mới đi đăng ký khai sinh, hay đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu bị sai tên, tuổi, năm sinh; công tác chứng thực các văn bản, các hợp đồng không được quan tâm... Trước tình hình đó, để giúp người dân nâng cao nhận thức về Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng và giao dịch bảo đảm trong công tác đăng ký, ngay từ đầu năm 2019, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về công tác tư pháp, hộ tịch trên hệ thống loa truyền thanh, các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng tuyên truyền các quy định mới về cải cách trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, các quy định về phân cấp thẩm quyền, các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân. Ngoài ra, UBND xã cũng chú trọng tuyên truyền đến nhân dân về trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch, các hành vi cấm, các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm Luật Hộ tịch; nâng cao ý thức tự kiểm tra các thông tin trong giấy tờ hộ tịch được cấp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sai sót xảy ra, đặc biệt khi công nghệ thông tin được ứng dụng trong đăng ký hộ tịch.

UBND xã Nam Tiến đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền nhắc nhở người dân tự lưu giữ, bảo quản cẩn thận bản chính các giấy tờ hộ tịch, khi luật bỏ quy định về cấp lại khai sinh, đăng ký lại hộ tịch đối với các trường hợp đăng ký hộ tịch mới thông qua các hội nghị giao ban công tác Đảng, chính quyền; niêm yết công khai các quy định mới về đăng ký hộ tịch đối với các việc thuộc thẩm quyền của UBND xã tại bộ phận “Một cửa” UBND xã.

Tất cả các sổ sách quản lý lưu trữ hồ sơ được kiện toàn đầy đủ. Các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thời hạn pháp luật. Do đó, năm 2019, xã đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho 49 trường hợp, đăng ký kết hôn mới cho 16 cặp vợ chồng, khai tử cho 12 trường hợp, thực hiện chứng thực hơn 949 bản sao từ bản chính.... Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND xã thực hiện theo đúng quy trình, luật định, giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

Bằng những hiệu quả thực tế, thời gian tới, UBND xã Nam Tiến tiếp tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến đăng ký công tác hộ tịch, hộ khẩu, các hoạt động chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, các hợp đồng, thực hiện tốt 3 không “không gây phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần và không trễ hẹn”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Quan Hóa thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ và chấn chỉnh những sai phạm trong đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương. Chú trọng làm tốt hơn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quản lý chặt chẽ hồ sơ hộ tịch lưu trữ trên địa bàn. Công chức tư pháp, hộ tịch phải thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã trong đăng ký và quản lý hộ tịch./

<

Tin mới nhất

Huyện Quan Hóa: biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.(10/07/2020 4:17 CH)

Huyện Đoàn Quan Hóa ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020(09/07/2020 2:38 CH)

Trường Tiểu học thị trấn tổng kết năm học 2019- 2020(09/07/2020 10:58 SA)

HĐND xã Hiền Kiệt tổ chức kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021(09/07/2020 10:35 SA)

HĐND huyện Quan Hoá Tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XIX(08/07/2020 9:59 SA)

Tháng 7 – Tháng tưởng nhớ và tri ân(07/07/2020 9:54 SA)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ 23, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...(07/07/2020 7:20 SA)