Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
74 người đã bình chọn
348 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/TB-UBND 12/03/2018 Thông báo về việc tổ chức Lễ hội Mường Ca Da lần thứ 3 năm 2018
220/QĐ-UBND 05/03/2018 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện Quan Hóa
221/QĐ-UBND 05/03/2018 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công huyện Quan Hóa với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
100/QĐ-UBND 19/01/2018 Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy - HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo QP và AN năm 2018
99/QĐ-UBND 19/01/2018 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018
32/QĐ-UBND 12/01/2018 Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công huyện Quan Hóa
THÔNG BÁO 17/11/2017 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu xen cư liền kề bản Cổi xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa
157/KH-UBND 03/11/2017 Kế hoạch tổ chức Mường Ca Da lần thứ 3 năm 2018
77/KH-UBND 22/05/2017 Kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, Ngày 23/3/2017 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025
1293/QĐ- UBND 25/04/2017 Ban Hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tị trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan quản lý nhà nước
Quyết định 208/QĐ-UBND 05/04/2017 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
65/QĐ-UBND 19/01/2017 Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017
57/QĐ-UBND 18/01/2017 Chương trình công tác năm 2017
07/KH-UBND 17/01/2017 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ, ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
08/KH-UBND 17/01/2017 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
1 2 3 4