Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
74 người đã bình chọn
375 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 07/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2017
Trích yếu Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ, ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống