Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
74 người đã bình chọn
339 người đang online

Ban Chỉ đạo 138 Huyện Quan hóa: Triển khai đề án “Phòng chống tội phạm giết người và cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020”

Đăng ngày 06 - 09 - 2017
100%

Sáng 31/8/2017, tại trung tâm hội nghị huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017, triển khai đề án " Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2017-2020". Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Bá Diệm Bí thư HU- CT HĐND huyện; đồng chí …….công an tỉnh; Đồng chí Trương Nho Tự, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Huyện chủ trì hội nghị….

Thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2020, 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo 138 huyện quan hóa đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chương trình hành động phòng chống tội phạm, kiểm soát ma tuý; công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật được quan tâm hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm công an huyện đã tiếp nhận giải quyết 28 vụ việc ANTT với 32 đối tượng liên quan; nổi lên là tội phạm cố ý gây thương tích 10/28 vụ chiếm hơn 1/3 số vụ việc xảy ra; tội phạm về ma túy 7 vụ; tội trộm cắp hủy hoại tài sản 4 vụ; quản lú 107 đối tượng tù tha về, 25 đối tượng phạt tù cho hưởng án treo; 4 đối tượng cải tạo không giam giữ, đưa 1 trường bị kết án phạt tù đi chấp hành án.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã triển khai đề án " Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2017-2020" (đề án ban hành kèm theo QĐ số: 1212 của CT UBND tỉnh nên gọi chung là đề án 1212). Theo đó, đề án được triển khai từ nay đến năm 2020 với mục tiêu chung nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, hạn chế thấp nhất tính chất, mức độ, hậu quả gây ra cho xã hội; kiềm chế, đấu tranh ngăn chặn, từng bước làm giảm tội phạm giết người và tội phạm cố ý gậy thương tích trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu từ nay đến năm 2020 làm giảm 25% tổng số vụ giết người và 25% tổng số vụ cố ý gây thương tích. Tỷ lệ điều tra khám phá, giải quyết xử lý các vụ án giết người và cố ý gây thương tích hàng năm đạt từ 98% trở lên.Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này, BCĐ 138 tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền, các ngành thành viên BCĐ 138 các cấp. Trong đó giao cho CA tỉnh Thanh Hoá chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Để triển khai thực hiện tốt đề án 1212 của tỉnh; huyện quan hóa đã xây dựng kế hoạch số 93 ngày 30/6/2017 về triển khai thưc hiện đề án của UBND tỉnh về “Phòng, chống tội phạm giết người và tội cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Quan Hóa giai đoạn 2017 2020”; ban chỉ đạo 138 huyện cúng đã đề ra kế hoạch số 115 ngày 29/8/2017 của trưởng ban chỉ đạo 138 huyện về tổ chức triển khai đề án; Quyết định 924 ngày 29/8/2017 của về kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội  và xây dựng phong trào toàn dân bảo vê ANTQ huyện quan hóa; quyết định số 925 ngày 29/8/2017 của CT UBND huyện về phân công thành viên ban chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện đề án 1212; quyết định số 922 ngày 28/8/2017 của chủ tịch UBND huyện quan hóa về kiện toàn tổ giúp vệc ban chỉ đạo 138 huyện.

 Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Nho Tự Chủ tịch UBND huyện, hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và đưa ra những giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Diệm Bí Thư Huyện ủy; đồng chí Trương nho Tự, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện, đã ghi nhận và đánh gia cao sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khi phân tích và đánh giá tình hình, các đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình tội phạm có xu hướngdiễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, do đó các cấp, các ngành cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. đồng thời, các thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương theo nhiệm vụ được phân công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng các nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, phù hợp. Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các phong trào tự quản về ANTT, huy động các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và đông đảo nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm; không để xảy ra các vụ án, vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố bảo đảm vững chắc, ổn định, đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự ATXH tại cơ sở.

Riêng đối với đề án " Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2017-2020" đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi người dân cần nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; phát huy giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, coi trọng giá trị đạo đức, truyền thống, lên án mạnh mẽ những người có hành vi phản văn hoá, vi phạm pháp luật; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, ngừa ngăn chặn, tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống xã hội; tích cực tham gia công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cảm hoá giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư; tổ chức cho các xã, thị trấn, thôn, bản, khối phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học ký cam kết thực hiện tốt về an ninh trật tự; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ triển khai nghiêm túc các nội dung được phân công trong đề án.

<

Tin mới nhất

Lễ Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban dân vận huyện ủy- Liên đoàn Lao động huyện và huyện Đoàn giữa...(07/08/2018 2:58 CH)

Kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện chỉ thị số 13 ngày 12/1/2017 của ban bí thư TW về...(01/08/2018 9:38 SA)

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện thành kính tổ chức Lễ viếng, dâng hương tưởng niệm...(01/08/2018 9:36 SA)

Liên Đoàn lao động huyện Quan Hóa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động(01/08/2018 9:34 SA)

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý II năm 2018(01/08/2018 9:32 SA)

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính không tập trung khóa học 2018-2019(19/07/2018 8:44 SA)

Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện...(16/07/2018 2:39 CH)