Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
79 người đã bình chọn
3655 người đang online

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN MỞ RỘNG LẦN THỨ 12, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đăng ngày 15 - 12 - 2017
100%

              Ngày 13/12/2017, tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện, huyện Quan Hóa đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Hội nghị có đ/c Phạm Bá Diệm, tỉnh ủy viên,  Bí thư Huyện ủy- Ct HĐND huyện Quan Hóa; đ/c Nguyễn Hữu Đồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Trương Nho Tự, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện; Ủy ban MTTQ và các cơ quan, ban ngành,  đoàn thể huyện; các đ/c BT, PBT, CT UBND các xã, thị trấn.

                                               

             Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, LLVT và nhân dân các dân tộc trong huyện nhà, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện tiếp tục đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: 28 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (trong đó có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 10 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị xã hội được cải thiện; quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến. Đạt được kết quả nêu trên là sự cố gắng rất lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, trong những kết quả đạt được, nổi bật lên một số vấn đề lớn như: Tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.213 tỷ đồng, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 18,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,086 triệu đồng. Thu từ phí sử dụng nguồn nước thủy điện Trung Sơn đạt trên 34 tỷ đồng, góp phần đưa thu NSNN đạt trên 55 tỷ đồng. Nhiều công trình đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng như: Quốc lộ 15, 15C, Thủy điện Trung Sơn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. có 05 bản đạt chuẩn NTM nâng tổng số bản đạt chuẩn NTM lên 7 bản. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ TH-17. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2020, đặc biệt có 106/123 chi bộ bản, khu phố thực hiện nhất thể hóa Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng bản, khu phố, đạt 86,18%; là năm xóa điểm trắng đảng viên, xóa chi bộ sinh hoạt ghép ở các bản trong huyện ...

                                         

              Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng PBT thường trực huyện ủy

            Ngoài những kết quả nổi bật trong năm qua, đối với từng ngành, từng lĩnh vực cũng đã có bước đột phá so với năm trước như: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 556,943 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 355,111 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch, tăng 14% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 23.088 tấn, đạt 109,4% kế hoạch, bằng 105% cùng kỳ. Chăn nuôi tuy gặp khó khăn do giá thịt lợn hơi không ổn định, nhưng vẫn có bước phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra (Tổng đàn trâu 8.269 con, tăng 8,4%; đàn bò 17.921 con, tăng 6,9%; đàn lợn 21.294 con, tăng 9%; đàn dê 5.894 con, tăng 0,9%; gia cầm 220.866 con, tăng 4,8% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 197,8 tỷ đồng, vượt 0,7% kế hoạch, tăng 11,6% cùng kỳ, trong đó; trồng rừng tập trung 150 ha; trồng cây phân tán 60.746 cây, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao; duy trì độ che phủ rừng đạt 84,15%, không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 5,032 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch, bằng 123,6% cùng kỳ; sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 135 tấn, tăng 61,6% so cùng kỳ.

          Công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 313,053 tỷ đồng, tăng 0,2% kế hoạch, vượt 23% so cùng kỳ; trong năm đã thu hút được 02 công ty vào đầu tư xây dựng sản xuất tại Cụm công nghiệp Xuân Phú. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 450,025 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 112,5% so cùng kỳ. Thực hiện các chương trình, dự án có số công trình chuyển tiếp năm 2016 sang là 36 công trình, với tổng mức đầu tư trên 222,506 tỷ đồng. Tổng số công trình đầu tư mới năm 2017 là 66 công trình, với tổng mức đầu tư trên 178,659 tỷ đồng. Các ngành dịch vụ có bước chuyển biến tích cực và đạt tốc độ tăng trưởng khá cao; tổng giá trị doanh thu từ dịch vụ, thương mại ước đạt 342,388 tỷ đồng, tăng 0,32% kế hoạch, vượt 22,7% cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 120,450 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, bằng 109,9% cùng kỳ.

       Các hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Trong năm có 08 đơn vị đăng ký khai trương xây dựng cơ quan văn hóa, đạt 100% kế hoạch; xét công nhận 08 đơn vị, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt 100% kế hoạch. Công tác phát thanh - Truyền hình được nâng cao, đã làm được 108 chương trình truyền hình, 160 chương trình phát thanh với nhiều tin, bài, chuyên trang, chuyên mục. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 24%.

          Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai các nhiệm vụ năm học theo kế hoạch. Năm 2017, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 92,96%; THCS&THPT đạt 97,27%; GDTX đạt 100%; THCS đạt 100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì; công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được giữ vững. Trong năm có 03 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (THCS Thanh Xuân; Mầm non Hiền Chung; Mầm non Thiên Phủ), nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 17/52 trường, bằng 32,69%, đạt kế hoạch đề ra ...

           Về công tác xây dựng Đảng, huyện ta đã thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện có hiệu quả; công tác dân vận được chú trọng, trong đó Mặt trận và các đoàn thể đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội...

          Tại hội nghị cũng đã thông qua báo cáo thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh....

                                                     

               Đồng chí Trương Nho Tự PBT, CT UBND huyện

           Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, cho ý kiến, phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực tuy quyết liệt nhưng hiệu quả chưa cao; Chất lượng các tiêu chí tại các bản đã đạt chuẩn NTM chưa cao; Công tác tham mưu, triển khai thực hiện một số chương trình, kế hoạch còn chậm so với tiến độ; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế; xuất khẩu lao động đạt thấp so với kế hoạch tỉnh giao; Công tác quản lý hành lang đường bộ, chống lấn chiếm lòng, lề đường chưa được xử lý nghiêm; Việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa thực sự rõ nét; chưa phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện….

                                         

      Đồng chí Phạm Bá Diệm Tỉnh ủy viên, BT huyện ủy- CT HĐND huyện

              Phát biểu kết luận kỳ họp thứ 12 BCH Đảng bộ huyện mở rộng đồng chí Phạm Bá Diệm tỉnh ủy viên- Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà đạt đượng trong năm 2017. Đồng chí yêu cầu các Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2017, đồng thời triển khai nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, UBND huyện, các Ban đảng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt các Nghị quyết, chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, có tính khả thi để tổ chức thực hiện có hiệu quả; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển trong những năm tới.Tập trung các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển  nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích ứng dụng KHCN vào sản xuất. Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động; quản lý tốt việc khai thác tài nguyên khoáng sản; xây dựng và đưa vào hoạt động thành công chợ phiên, xóa chợ cóc ven đường; Trong thời gian trước mắt từ nay đến tết Nguyên đán 2018 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân đạt kết quả tốt; đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến; Thực hiện có hiệu quả tết trồng cây năm 2018; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, không để hộ dân nào bị đói trong dịp tết; đồng thời đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí../

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất